Tháng Một 23, 2023

PASOFTVN

Công nghệ và Cuộc sống

Ghost Win 10 1809 Pro – No Soft, Autumn Memories By Lehait

Thông tin Ghost Win 10 1809 Pro No Soft:

  • Ghost Win 10 1809 Pro No Soft được làm từ bộ cài Windows 10 Version 1809 (OS Build 17763.384) nguyên gốc lược bỏ các apps không cần thiết, giữ lại Windows Defender.
  • Bản ghost chỉ kích hoạt Net Framework 3.5 và cài đặt WinRaR
  • Bản ghost đã được tối ưu, tinh chỉnh, service,… trước khi backup
  • Windows mình không để tự động active. Các bạn có thể active dùng tool tại C:\Extra. Nên sử dụng Hwiden.mk3 để lấy bản quyền cho windows 10.
  • Bản ghost không cá nhân hóa bất kì thành phần nào.

Hình ảnh bản Ghost Win 10 1809 Pro No Soft x64

Ghost Win 10 1809 Pro No Soft
Ghost Win 10 1809 Pro No Soft 1
Ghost Win 10 1809 Pro No Soft 2
Ghost Win 10 1809 Pro No Soft 3

Tải về Ghost Win 10 1809 Pro No Soft

Win10x86.NS.Lehait.GHO

Win10x64.NS.Lehait.GHO

UEFI Win10x64.NS.Lehait.tib

ISO

Win 10 Pro x86 Lehait.iso

Win 10 Pro x64 Lehait.iso

SIZE

x86 – 3.32 GB
x64 – 4.84 GB
TIB – 4.66 GB
ISO x86 – 3.41 GB
ISO x64 – 4.89 GB

MD5

x86 – 9892358B – B9BB5AC7 – D16DB79D – B0418138
x64 – 472E1EE9 – 81E5AE01 – A18C5340 – C6B59F98
TIB – 56CC0DDF – FF194AF6 – 3B812569 – EBFD169C
ISO x86 – 78E98EF7 – 8736FDCD – F157C9FF – FE2E3E4F
ISO x64 – 477347DA – 4B9B8DB0 – 0A1ACE86 – B9281D71

Chú ý:

  • Sau khi download, hãy check MD5 với phần mềm FFSJ chính xác với bên trên thì hãy thực hiện ghost máy
  • Trong quá trình sử dụng hãy thực hiện dọn rác, tối ưu, chống phân mảnh với HDD để windows hoạt động tốt nhất.
  • Bản ghost mình chưa tắt Windows Defender và Windows Update. Nếu bạn nào cần tắt hãy sử dụng công cụ ở bài viết này.
  • Nếu gặp vấn đề trong quá trình sử dụng hãy góp ý ở phần comment bên dưới hoặc nhắn tin tới fanpage facebook để được giải đáp.

Video hướng dẫn tải và cài ghost Win 10 1809 Pro

Tham khảo các phiên bản ghost win 10 khác tại đây.